Sekolah Menengah Islam

Hidayah Pasirris

Batu Pahat

Kenali SMIH BP. Nilai-nilai, aspirasi dan apa yang ditawarkan.

Dapatkan pengumuman dan maklumat terkini SMIH BP.

Kiraan dan polisi yuran SMI Hidayah Pasirris BP.

Mohon penempatan di asrama SMIH BP.

Inisiatif SMIH BP

satu Murid satu apple iPad

Pembelajaran dibuat dengan menjadikan iPad sebagai alat bantu pembelajaran. Di sini juga ruang untuk menerapkan kepada murid batasan dan adab-adab menggunakan teknologi dalam Islam.

Professional Learning Community (PLC)

Guru adalah teras kepada proses pendidikan di mana-mana sekolah. Oleh itu di SMIH BP, kami membudayakan proses untuk mengembangkan kemahiran dan keupayaan guru melalui PLC

Pendekatan Rahmah kepimpinan wibawa

Setiap remaja memerlukan santunan kasih sayang. Kelebihan dan kekuatan mereka perlu diiktiraf dan diraikan di samping mereka diberikan cabaran demi cabaran untuk mengembangkan diri. SMIH BP menyediakan suasana dan budaya yang memudahcara proses ini.

Terkini SMIH BP

Our Digital Initiative

We aim to integrate technology, student-centred learning and personal character development through our Digital Initiative.

Berita SMIH BP

Galeri Aktiviti Murid