SMI HIdayah Pasirris BP

Papan Kenyataan

Memo dan Kenyataan

Pengumuman Aktiviti

Notis Mesyuarat Khamis

10 Februari 2022
Mesyuarat KRS : Semua ketua seksyen dan timbalan ketua seksyen wajib hadir.
27 Februari 2022
Mesyuarat Kelab Seni : semua AJK wajib hadir
20 Januari 2022
Mesyuarat Kelab Seni : semua AJK wajib hadir
13 Januari 2022
Mesyuarat Kelab KRS : Semua ketua seksyen dan timbalan ketua seksyen wajib hadir.

Jadual Terkini

Jadual Awal Sesi 2022/2023 - Bersemuka
Sedang digunakan

Jadual Terkini Kelas

Taqwim SMIH BP

Pautan Taqwim SMIH BP
Sentiasa digunakan